Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.
הדברה לבית

יתושים זה הסיפור

רב האוכלסייה בטוחה שהיא נעקצת על ידי יתושים ( זכרים) אבל בפועל מי שעוקץ אתכם היא הייתושה ( נקבה ) .לייתוש אין אפשרות לעקוץ אתכם