Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

שמאי מקרקעין, ובפרט בעל ניסיון, הוא איש מקצוע מבוקש מאוד. הסיבה לכך פשוטה: שמאות מקרקעין נדרשת למגוון רחב של מטרות, ובעמוד זה תמצאו את אלה העיקריות.

שמאות מקרקעין לבדיקת כדאיות עסקה

מטרה מקובלת אחת לפנייה אל משרד שמאות מקרקעין היא בחינת כדאיות של עסקת נדל”ן. במקרה כזה השמאי מעריך את שוויו של נכס – שיכול להיות דירת מגורים, בית פרטי, בניין שלם, משרד, חנות, צימר ויש עוד סוגי נכסים – על בסיס שורה ארוכה של קריטריונים ובהם המיקום שלו, סוגיות משפטיות-תכנוניות כמו זכויות בנייה, מצב הנכס, תוכניות עתידיות באזור ועוד. בדרך זו אדם שמתעניין ברכישת הנכס יכול לדעת מהו מחיר ריאלי שכדאי לשלם עבורו.

שמאות כחלק מיישוב סכסוכים

מטרה נוספת של ביצוע שמאות מקרקעין מקצועית היא לצורך יישוב סכסוך. הדוגמה הנפוצה ביותר היא גירושין, כשאחד הצדדים מעוניין לקבל לידיו את דירת המגורים של הזוג. מאחר שהחוק מחייב חלוקה שוויונית של כלל הנכסים המשותפים, חובה לדעת מהו ערך הדירה כך שאף צד לא יקופח – חוות דעת של שמאי, כמובן אובייקטיבי ונטול העדפות, תספק את המידע החיוני.

שמאות לחישוב חבות מס

שמאות מקרקעין היא הבסיס גם לחישובי מיסים הכרחיים. בפרט נקבעת שומת מס שבח על בסיס חוות דעת של שמאי מקרקעין, כשלכל נישום ישנה הזכות להגיש השגה על השומה שנקבעה לו, כמובן על בסיס חוות דעת של שמאי מטעמו. באופן דומה שמאי מקרקעין עשוי להפחית גובה היטל השבחה שמטילה רשות מקומית.

ביטוח

ביטוח מבנה – שמהווה חובה עבור לקיחת משכנתא, ומומלץ גם למי שלא נדרשים לקבל הלוואה מהבנק אבל מבינים שכדאי לבטח את הנכס היקר ביותר שברשותם – מבוסס גם הוא על חוות דעת של שמאי. הסיבה לכך היא שהפרמיה נגזרת באופן טבעי מערך המבנה.

מטרות נוספות

לצד המטרות השכיחות ביותר, שמאי מקרקעין עשוי להידרש גם לצורך תכנון עירוני, וזאת על-מנת שלרשות המקומית יהיה את כל המידע הנחוץ לטובת קבלת החלטות כמו פיתוח פרויקטים שונים, מתן פיצויים עקב תוכניות בניין עיר ועוד. כמו כן שמאי מקרקעין לוקחים חלק במחקרים בתחום הנדל”ן בכל חלקי הארץ.

Share: