Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

במאה ה-21 אי אפשר להמשיך ולהתעלם מההשלכות הסביבתיות של כל בחירה שלנו. הפן האקולוגי הוא פן משמעותי מאוד, וגם בענף הבנייה ניתן להבחין במגמה מובהקת של שילוב היבטים “ירוקים” בפרויקטים השונים. בהתאם אדריכל בניה ירוקה הוא איש מקצוע שהשירותים שלו הופכים למבוקשים יותר ויותר – וגם לכאלה שמניבים תועלות רבות.

קבלת היתר בנייה

בישראל קיים תקן שמגדיר במדויק מהי “בניה ירוקה”. אדריכלים רבים כבר מתייחסים לתקן זה כשהם מתכננים פרויקטים מסוגים שונים – למגורים, למסחר, למלונאות וכו’. נכון לתחילת 2022, זהו תקן מחייב בערים הגדולות בישראל, אלה החברות בפורום ה-15 וביניהן תל אביב, חיפה, באר שבע, רמת גן, גבעתיים, הרצליה, אשדוד, רעננה, ראשון לציון וחדרה. בהתאם בערים אלה לא ניתן לקבל היתר בנייה עבור פרויקט שלא עומד בתקן החשוב הזה – ת”י 5281 – ולכן השירות של אדריכל בניה ירוקה הוא למעשה חובה.

חיסכון משמעותי בהוצאות האנרגיה לדיירים

כשהפרויקט כולל ייעוץ בניה ירוקה, התוצאה היא חיסכון משמעותי בהוצאות האנרגיה של הדיירים לאורך כל שנות החיים או העבודה במבנה. החיסכון נובע מהקטנה ניכרת של הצורך בהפעלת אמצעי חימום או קירור וכן תאורה מלאכותית – וזאת בזכות ניצול אופטימלי של הסביבה. כך למשל תכנון המבנה תוך התחשבות בכיווני הרוחות הטבעיים מבטיחים בריזה נעימה ומינימום שעות מזגן, ובאופן דומה חשיפה מושכלת לאור טבעי הופכת את החיים לנעימים הרבה יותר גם בלי להזדקק לחשמל.

המיתוג המוצלח של מבנה שתוכנן בעזרת אדריכל בניה ירוקה

תועלת נוספת היא המיתוג המחמיא של כל פרויקט ירוק. בהקשר זה חשוב להדגיש כי מבנה שתוכנן והוקם בעזרת אדריכל בניה ירוקה הוא באמת ידידותי לסביבה, ולא רק כסלוגן. ההתחשבות בסביבה כוללת בין השאר ניצול יעיל של מים (למשל שימוש במי המזגנים לטובת השקיית גינה), שימור מערכות חלחול טבעיות, טיפול מתקדם בפסולת, צמחייה מותאמת אקלים, העדפת חומרים ממוחזרים בעת הבנייה ועוד ועוד.

בזכות כל הנ”ל פרויקטים שכוללים ייעוץ אדריכל לבנייה ירוקה זוכים לביקוש רב, וממתגים את היזם כמתקדם, מתחשב בסביבה ואיכותי.

Share: